Ngày 30/9/2020, Trường mầm non thị trấn Kon Dơng đã tổ chức thành công Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2020 - 2021.
     Tham dự Hội nghị có đầy đủ các đồng chí trong Ban giám hiệu nhà trường, các đồng chí trong Ban chấp hành Công đoàn trường; các vị đại biểu đại diện các ban ngành cùng toàn thể viên chức, người lao động của nhà trường.
     Trong Hội nghị đã được nghe trình bày: Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của ngành, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết hội nghị CB,CC,VC, đánh giá việc thực hiện Quy chế dân chủ của nhà trường năm học 2019 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2020 - 2021; Dự thảo Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2020 - 2021; Thông qua bản báo cáo tổng kết của Ban thanh tra nhân dân năm học 2019 - 2020; bản cam kết trách nhiệm giữa Công đoàn và Nhà trường năm học 2020 - 2021; bản Quy chế phối hợp giữa Công đoàn và Nhà trường năm học 2020 - 2021;...
     Sau khi được nghe trình bày các dự thảo báo cáo, Quy chế... Hội nghị đã tiến hành tổ chức thảo luận lấy ý kiến đóng góp của CB,CC,VC tham gia đóng góp bổ sung ý kiến cho các bản dự thảo báo cáo, kế hoạch và Quy chế. Đồng chí Đàm Thị Hồng Tâm - Hiệu trưởng nhà trường thay mặt cho Ban giám hiệu  lên tiếp thu các ý kiến đóng góp, đồng thời đã giải trình, làm rõ từng ý kiến phát biểu của các đồng chí giáo viên ,nhân viên đã phát biểu trong hội nghị.
     Kết quả Hội nghị đã đi đến thống nhất cao trong cán bộ, giáo viên, nhân viên về các chỉ tiêu, nội dung trong Dự thảo phương hướng, nhiệm vụ hoạt động năm học 2020 - 2021. 
     Dưới đây là một số hình ảnh trong Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức Trường mầm non thị trấn Kon Dơng được tổ chức vào ngày 30/9/2020: