Ngày 10/07/2020 được sự nhất trí của Ban thường vụ Đảng ủy thị trấn Kon Dơng Chi bộ trường Mầm non thị trấn Kon Dơng tổ chức lễ kết nạp Đảng viên cho quần chúng Tăng Thị Khuyên vào Đảng cộng sản Việt Nam.

          Để thực hiện Nghị quyết của Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 về công tác xây dựng Đảng và phát triển Đảng viên. Trong thời gian qua, Chi bộ trường Mầm non thị trấn Kon Dơng, đã tổ chức nhiều phong trào thi đua trong quần chúng, tích cực bồi dưỡng, giúp đỡ các quần chúng ưu tú, đã thấm nhuần mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng. Trải qua một quá trình rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu và trưởng thành trong các phong trào thi đua sôi nổi, quần chúng Tăng Thị Khuyên đã tự khẳng định mình dưới sự dìu dắt, giúp đỡ của tập thể và các đ/c Đảng viên trong Chi bộ. Đến nay quần chúng Tăng Thị Khuyên đã tự nguyện xin ra nhập vào Đảng cộng sản Việt Nam. Đồng chí đã được Chi bộ xét và đề nghị Đảng ủy cấp trên xét duyệt vào Đảng, đến nay quần chúng Tăng Thị Khuyên đã được Huyện ủy Huyện Mang Yang,  ra quyết định kết nạp đ/c vào Đảng cộng sản Việt Nam.

         Ngày 10/07/2020 được sự nhất trí của Ban thường vụ Đảng ủy thị trấn Kon Dơng Chi bộ trường Mầm non thị trấn Kon Dơng tổ chức lễ kết nạp Đảng viên cho quần chúng Tăng Thị Khuyên vào Đảng cộng sản Việt Nam.

 Đ/c Đàm Thị Hồng Tâm - Bí thư Chi bộ công bố QĐ kết nạp Đảng viên của Ban thường vụ Huyện ủy Mang Yang cho đ/c Tăng Thị Khuyên.

 

       

 Đ/c Đàm Thị Hồng Tâm - Bí thư Chi bộ trao QĐ kết nạp Đảng viên của Ban thường vụ Huyện ủy Mang Yang cho đ/c Tăng Thị Khuyên.

 

        Trong buổi lễ kết nạp Đảng viên mới của Chi bộ trường Mầm non thị trấn Kon Dơng rất vinh dự và phấn khởi cho Chi bộ được đón tiếp đ/c Nguyễn Phi Thủy -  Đảng ủy viên phụ trách Chi bộ đã đến dự và chỉ đạo buổi lễ.

Đ/c Nguyễn Phi Thủy -  Đảng ủy viên phát biểu và cho ý kiến chỉ đạo tại buổi lễ.

 

       Mỗi con người trong cuộc sống đều có những lý tưởng và mục đích riêng của mình và đ/c Tăng Thị Khuyên cũng đã thấm nhuần mục đích, lý tưởng của Đảng cộng sản Việt Nam là xây dựng nước Việt Nam hòa bình thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh. Đồng thời cũng đã thấm nhuần mục đích của những người cộng sản là suốt đời phấn đấu cho lý tưởng của Đảng, cho lợi ích của toàn dân tộc, của nhân dân lao động. Rất mong  đ/c Tăng Thị Khuyên thực hiện tốt nhiệm vụ và quyền hạn của người Đảng viên dự bị để sớm trở thành Đảng viên chính thức, cùng chung sức với tập thể Đảng viên trong Chi bộ thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 -2022 đã đề ra.

Tập thể Đảng viện Chi bộ Trường Mần non thị trấn Kon Dơng